Dzielnice Gdyni

Gdynia – aura, atmosfera i atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość związana jest z faktem, że klimat ma zarówno cechy morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a także obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niemarginalnie rozmaite od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, bądź upust temperatury ma precyzyjny związek z panującą porą roku oraz poprawnie od niej zależy. Gdynia zaliczana jest do miast Polski, jakie znamionują się znaczącym nasłonecznieniem – znacznie więcej na Gdynia plus. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Omawiając klimat Gdyni, należałoby także nadmienić o wilgotności. Dlatego że oraz te wartości znamionują się tym, iż są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są trochę niższe. Najmniejszą wilgocią znamionuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.